Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Zakup i montaż urządzenia do prześwietlania bagażu w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku - Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. Projekt 4/9-2018/BK-FAMI -

Nawigacja

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. Projekt 4/9-2018/BK-FAMI

Zakup i montaż urządzenia do prześwietlania bagażu w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku

Katarzyna Zdanowicz
06.07.2021

Zakupiony sprzęt posiada szeroki zakres zastosowania m.in. jest urządzeniem umożliwiającym wykrywanie przedmiotów niebezpiecznych typu broń, materiały wybuchowe, a także narkotyków.

Skaner RTG pozwoli na przeprowadzenie sprawniejszej kontroli bagażu oraz przedmiotów cudzoziemców, co  zapewni zwiększenie bezpieczeństwa w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. Urządzenie zakupione zostało z projektu 4/9-2018/BK-FAMI „Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców – część II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji.

 

  UNIA EUROPEJSKA

  FUNDUSZ AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI

  „BEZPIECZNA PRZYSTAŃ”

Projekt 4/9-2018/BK-FAMI „Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców – część II”

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji             

 

 

 

  • Urządzenia do prześwietlania bagażu
    Urządzenia do prześwietlania bagażu
do góry