Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Inwestycje w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku - Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. Projekt 4/9-2018/BK-FAMI -

Nawigacja

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. Projekt 4/9-2018/BK-FAMI

Inwestycje w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku

Alina Grygorowicz
12.07.2021

Zakończyła się kolejna część robót budowlanych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku, które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, 4/9-2018-FAMI „Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców – część II”.

Zakres robót obejmował niżej wymienione prace:

- kompleksową wymianę systemu monitoringu ośrodka