Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Organizacja warsztatów oraz zajęć cudzoziemcom umieszczonym w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku - Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. Projekt 4/9-2018/BK-FAMI -

Nawigacja

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. Projekt 4/9-2018/BK-FAMI

Organizacja warsztatów oraz zajęć cudzoziemcom umieszczonym w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku

Alina Grygorowicz
18.05.2023

W celu poprawy oferty kulturalno – edukacyjnej personel ośrodka organizuje osobom umieszczonym w ośrodku różnego rodzaju warsztaty oraz zajęcia z języka polskiego, w których cudzoziemcy chętnie uczestniczą. Materiały, które są wykorzystywane podczas organizowanych warsztatów oraz zajęć zakupywane są w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, z projektów 4/9 – 2018/BK – FAMI „Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców – część II” oraz 3/9 – 2018/BK – FAMI „Infrastruktura i procedury azylowe – część II .

Dzięki organizacji wyżej wymienionych przedsięwzięć uczestnicy mogą zaprezentować swoje umiejętności m.in. plastyczne oraz zapoznać się z kulturą oraz językiem polskim. Dodatkowo wspólnie spędzony czas jest dobrą okazją do jeszcze większej integralności wielokulturowego środowiska.

 

Przykładowe prace wykonane przez cudzoziemców w 2021 roku.