Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Usługi medyczne w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku - Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. Projekt 4/9-2018/BK-FAMI -

Nawigacja

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. Projekt 4/9-2018/BK-FAMI

Usługi medyczne w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku

Alina Grygorowicz
15.07.2021

W 2021 r. usługi medyczne świadczone na rzecz Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Białymstoku są współfinansowane w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, z projektów 4/9 – 2018/BK – FAMI „Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców – część II” .

Swoim zakresem obejmują:

  • usługi laboratoryjne,
  • usługi pielęgniarskie,
  • usługi lekarskie,
  • usługi medyczne,
  • usługi stomatologiczne,
  • usługi psychologiczne.

 

  UNIA EUROPEJSKA

  FUNDUSZ AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI

  „BEZPIECZNA PRZYSTAŃ”

 

do góry