Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Roboty budowlane w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku - Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. Projekt 4/9-2018/BK-FAMI -

Nawigacja

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. Projekt 4/9-2018/BK-FAMI

Roboty budowlane w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku

Alina Grygorowicz
08.10.2021

Zakończyło się zadanie pt. II Etap Modernizacji Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Białymstoku – kontynuacja I etapu, które jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, 4/9-2018-FAMI „Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców – część II”.

Zakres robót obejmował niżej wymienione prace:

 - odnowienie pomieszczeń wartowni,

 - naprawa zewnętrznej części muru okalającego ośrodek,

 - dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia wentylującego,