Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego Projektem LT-PL-5R-400 - Interreg V-A Lithuania–Poland Cooperation Programme Project No. LT – PL -5R -400 “Development of cooperation of Lithuanian and Polish Border Guard Services”. -

Nawigacja

Interreg V-A Lithuania–Poland Cooperation Programme Project No. LT – PL -5R -400 “Development of cooperation of Lithuanian and Polish Border Guard Services”.

Pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego Projektem LT-PL-5R-400

Katarzyna Zdanowicz
16.04.2021

14 kwietnia 2021 r. odbyło się zorganizowane z inicjatywy Służby Ochrony Granicy Państwowej przy MSW RL w ramach Programu Współpracy Litwa – Polska Interreg V-A pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego projektem nr LT-PL-5R-400 pn. „Development of cooperation of Lithuanian and Polish Border Guard Services”.

Głównym tematem rozmów było omówienie współpracy dotyczącej realizacji działań projektowych pomiędzy partnerami oraz plany dotyczące wdrażania projektu w ciągu najbliższych 6 miesięcy.

Z uwagi na obowiązujące obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19 spotkanie przeprowadzone zostało w formie on – line.

***

On the 14th of April 2021  there was a first meeting of the Steering Committee of the Project No LT-PL-5R-400 "Development of cooperation of Lithuanian and Polish Border Guard Services” organized on the initiative of the State Border Protection Service at the Ministry of Interior of the Republic of Lithuania within the framework of Interreg V-A Lithuania–Poland Cooperation Programme.

The main topic of the talks was to discuss the cooperation concerning the implementation of the project activities between the partners and the plans for the implementation of the project in the next 6 months.

Due to current restrictions applied in order to counteract COVID-19 pandemic, meeting was held on-line.

do góry