Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przebudowa budynku nr 2 w Białymstoku - Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 -

Nawigacja

Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020

Przebudowa budynku nr 2 w Białymstoku

Katarzyna Zdanowicz

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020"

 

DOFINANSOWANIE

22.373.583,60 zł

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI

22.394.493,60 zł

Projekt zrealizowano w latach 2016 – 2020

 

Na terenie Komendy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku przebudowany został zabytkowy budynek, który obecnie pełni funkcję administracyjno-biurową,  zapewniając odpowiednie warunki pracy dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. W wyniku przeprowadzonych prac budynek dostosowano do obowiązujących warunków technicznych, a także Ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Zakres rzeczowy projektu objął przebudowę obiektu wraz z jego pierwszym wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Roboty budowlane polegały na:

- wymianie więźby dachowej wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachu,

- wykonaniu nowej elewacji zewnętrznej oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,

- wymianie stropów, wykonaniu posadzek oraz podłóg,

- wykonaniu przyłącza wod.-kan., teletechnicznych, energii cieplnej i elektrycznej,

- przebudowie instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych oraz zewnętrznej sieci telekomunikacyjnej,

- utworzeniu dojść i dojazdów do budynku, miejsc postojowych dla samochodów, opaski przy budynku oraz zagospodarowaniu terenów zielonych.

 

 

 

do góry