Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Budowa Placówki Straży Granicznej w Krynkach - Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 -

Nawigacja

Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020

Budowa Placówki Straży Granicznej w Krynkach

Katarzyna Zdanowicz

Dofinansowano ze środków budżetu państwa z "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020"

 

 

 

 

 

DOFINANSOWANIE

15.724.601,82 zł

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI

15.954.227,95 zł

   

Projekt zrealizowano w latach 2006 – 2020

 

Budowę nowej placówki w m. Krynki zrealizowano zgodnie z warunkami technicznymi, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie  warunków   technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w celu spełnienia standardów i norm określających sposób pełnienia służby granicznej oraz prowadzenia działań granicznych w Placówce SG w m. Krynki.

Funkcjonariuszom i pracownikom pełniącym służbę w nowo wybudowanych obiektach zostały  zapewnione właściwe warunki pracy i służby. Usprawniło to realizację różnego rodzaju działań prowadzonych przez Straż Graniczną, co pośrednio przełożyło się na skuteczność ochrony odcinka granicy państwowej.

W wyniku powstania nowej infrastruktury m.in. pojazdy służbowe zabezpieczone są przed wpływami szkodliwych warunków atmosferycznych, co wpływa na wydłużenie okresu użytkowania, zmniejszenie awaryjności, poprawę efektywności posiadanego przez placówkę sprzętu.

Zakres rzeczowy projektu objął budowę budynków wraz z ich pierwszym wyposażeniem.

W wyniku inwestycji powstały następujące obiekty:

  • budynek administracyjny, garażowy oraz magazyn paliw,
  • zbiornik na olej napędowy z dystrybutorem.
  • drogi, place manewrowe, miejsca postojowe, chodniki,
  • kojce dla psów,
  • boisko do gier zespołowych oraz nowe zagospodarowanie terenów zielonych.

 

do góry