Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Budowa stacji obsługi pojazdów w Białymstoku - Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 -

Nawigacja

Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020

Budowa stacji obsługi pojazdów w Białymstoku

Katarzyna Zdanowicz

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020"

 

DOFINANSOWANIE

13.053.455,00 zł

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI

13.053.455,00 zł

 

Projekt zrealizowano w latach 2017 – 2019

 

Inwestycja polegała na budowie nowej stacji obsługi pojazdów na terenie Komendy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku. W ramach zadania powstało nowe zaplecze transportowe z warsztatami, miejscami postojowymi i zagospodarowaniem terenu, które w znacznym stopniu przyspiesza i usprawnia obsługę naprawianego sprzętu transportowego, będącego w posiadaniu POSG. Wpływa także znacząco na sprawność i mobilność funkcjonowania nie tylko Komendy Oddziału, ale przede wszystkim placówek ochraniających granicę RP, która jednocześnie jest zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Poprzez dostosowanie do przepisów BHP oraz standardów unijnych, znacznie poprawiły się warunki pracy personelu zaplecza transportowego.

W ramach otrzymanych środków finansowych:

  • zbudowano nowy budynek stacji obsługi pojazdów z częścią administracyjną oraz wyposażono w kontener z agregatem prądotwórczym,
  • wykonano nowe powierzchnie utwardzone: drogi, place manewrowe, miejsca postojowe i chodniki,
  • teren ogrodzono oraz zamontowano dwie bramy wjazdowe,
  • odtworzono tereny zielone.

 

do góry