Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych - Placówka SG w Białowieży (sprawa nr 23/ZP/WTiZ/16) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych - Placówka SG w Białowieży (sprawa nr 23/ZP/WTiZ/16)

Marzena Kulesza
14.04.2016

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

23/ZP/WTiZ/16

data: 14.04.2016

poniżej 135 000 euro

09132100-4

09134100-8

Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych

- tankowanie pojazdów służbowych -

Placówka SG w Białowieży

(sprawa nr 23/ZP/WTiZ/16)

 

26.04.2016 r. do godz. 14:00

do góry