Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na świadczenie usług psychologicznych na potrzeby osób osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (sprawa nr 22/ZP/SZ/16) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług psychologicznych na potrzeby osób osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (sprawa nr 22/ZP/SZ/16)

Maria Brześkiewicz
15.04.2016

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

22/ZP/SZ/16 (15.04.2016)

poniżej

135 000 euro

85121270-6

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług psychologicznych na potrzeby osób osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (sprawa nr 22/ZP/SZ/16)

25.04.2016r.

do godz. 11:00

do góry