Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Remont zabytkowego budynku nr 30 w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej” na terenie zamkniętym, wpisanym do rejestru zabytków przy ul. gen. J. Bema 100, na działce nr geod. 220/72 obręb 8, m. Białystok (s - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Remont zabytkowego budynku nr 30 w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej” na terenie zamkniętym, wpisanym do rejestru zabytków przy ul. gen. J. Bema 100, na działce nr geod. 220/72 obręb 8, m. Białystok (s

Marta Karpiuk
20.04.2016

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

19/ZP/WTiZ/16 (20.04.2016)

poniżej

5 225 000 euro

45000000-7,

Przetarg nieograniczony  na wykonanie zadania pn. „Remont zabytkowego budynku nr 30 w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej” na terenie zamkniętym, wpisanym do rejestru zabytków przy ul. gen. J. Bema 100, na działce nr geod. 220/72 obręb 8, m. Białystok (sprawa nr 19/ZP/WTiZ/16)               

05.05.2016r.

do godz. 11:00

 

do góry