Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na remont użytkowanego budynku zabytkowego POSG nr 8 (sprawa nr 17/ZP/WTiZ/16) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na remont użytkowanego budynku zabytkowego POSG nr 8 (sprawa nr 17/ZP/WTiZ/16)

Piotr Nietupski
20.04.2016

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

17/ZP/WTiZ/16 (20.04.2016)

poniżej

135 000 euro

45000000-7 – Roboty budowlane; 45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne; 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 45112700-2 – Roboty w zakresie kształtowania terenu; 45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni; 45262100-2 – Roboty przy wznoszeniu rusztowań; 45262522-6 – Roboty murarskie; 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach; 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne; 45312310-3 – Ochrona odgromowa; 45320000-6 – Roboty izolacyjne; 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne; 45410000-4 – Tynkowanie; 45431000-7 – Kładzenie płytek; 45442100-8 – Roboty malarskie; 45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.

Przetarg nieograniczony

na remont użytkowanego budynku zabytkowego POSG nr 8
(sprawa nr 17/ZP/WTiZ/16)

 

05.05.2016r.

do godz. 11:00

do góry