Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.:„Remont schodów nr 1,2,3 oraz doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej” (sprawa nr 18/ZP/WTiZ/16) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.:„Remont schodów nr 1,2,3 oraz doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej” (sprawa nr 18/ZP/WTiZ/16)

Marta Karpiuk
21.04.2016

 

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

18/ZP/WTiZ/16 (21.04.2016)

poniżej

5 225 000 euro

45000000-7,

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.:„Remont schodów nr 1,2,3 oraz doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej” (sprawa nr 18/ZP/WTiZ/16)          

19.05.2016r.

do godz. 11:00

 
do góry