Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych Placówka SG w Białowieży (sprawa nr 17/ZP/WTiZ/17) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych Placówka SG w Białowieży (sprawa nr 17/ZP/WTiZ/17)

Maria Brześkiewicz
26.04.2017

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

17/ZP/WTiZ/17

(26.04.2017)

poniżej

135 000 euro

09134100-8

09132100-4

Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych Placówka SG w Białowieży (sprawa nr 17/ZP/WTiZ/17)

05.05.2017r.

do godz. 14:00

do góry