Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawę części zapasowych do motocykli i pojazdów ATV (sprawa nr 16/ZP/WTiZ/17) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na dostawę części zapasowych do motocykli i pojazdów ATV (sprawa nr 16/ZP/WTiZ/17)

Maria Brześkiewicz
28.04.2017

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

16/ZP/WTiZ/17 (28.04.2017)

poniżej

135 000 euro

34411000-1

34224200-5

Przetarg nieograniczony na dostawę części zapasowych do motocykli i pojazdów ATV (sprawa nr 16/ZP/WTiZ/17)

08.05.2017r.

do godz. 12:00

do góry