Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na przebudowę wewnętrznej instalacji zasilania gwarantowanego w budynku nr 7 w m. Białystok (sprawa nr 44/ZP/WŁ/17) - unieważnione -

Nawigacja

unieważnione

Przetarg nieograniczony na przebudowę wewnętrznej instalacji zasilania gwarantowanego w budynku nr 7 w m. Białystok (sprawa nr 44/ZP/WŁ/17)

Maria Brześkiewicz
31.07.2017

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

44/ZP/WŁ/17 (31.07.2017)

poniżej

5 225 000 euro

45000000-7

45311000-0

71323100-9

45310000-3

31154000-0

Przetarg nieograniczony na przebudowę wewnętrznej instalacji zasilania gwarantowanego w budynku nr 7 w m. Białystok (sprawa nr 44/ZP/WŁ/17)

17.08.2017r.

do godz. 11:00

do góry