Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawy wyposażenia warsztatowego i diagnostycznego dla Oddziałowej Stacji Obsługi Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku (sprawa nr 50/ZP/WTiZ/19) - unieważnione -

Nawigacja

unieważnione

Przetarg nieograniczony na dostawy wyposażenia warsztatowego i diagnostycznego dla Oddziałowej Stacji Obsługi Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku (sprawa nr 50/ZP/WTiZ/19)

Anna Jaroszewicz
22.10.2019

 

(data publikacji)

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

50/ZP/WTiZ/19 (22.10.2019)

poniżej

144 000 euro

43800000-1

Przetarg nieograniczony na dostawy wyposażenia warsztatowego i diagnostycznego dla Oddziałowej Stacji Obsługi Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą
w Białymstoku (sprawa nr 50/ZP/WTiZ/19)

30.10.2019r.

do godz. 11:00

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania 

do góry