Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług medycznych obejmujących konsultacje specjalistyczne dla funkcjonariuszy i pracowników Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (sprawa nr 55/ZP/SZ/19) - unieważnione -

Nawigacja

unieważnione

Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług medycznych obejmujących konsultacje specjalistyczne dla funkcjonariuszy i pracowników Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (sprawa nr 55/ZP/SZ/19)

Maria Brześkiewicz
14.11.2019

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

55/ZP/SZ/19 (14.11.2019)

poniżej

750 000 euro

85121200-5

Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług medycznych obejmujących konsultacje specjalistyczne dla funkcjonariuszy i pracowników Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (sprawa nr 55/ZP/SZ/19)

22.11.2019r.

do godz. 11:00

do góry