Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług pielęgniarskich na potrzeby cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku (dorośli mężczyźni) (sprawa nr 60/ZP/SZ/19) - unieważnione -

Nawigacja

unieważnione

Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług pielęgniarskich na potrzeby cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku (dorośli mężczyźni) (sprawa nr 60/ZP/SZ/19)

Marta Karpiuk
27.11.2019

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

60/ZP/SZ/19 (27.11.2019)

poniżej

750 000 euro

85141200-1

Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług pielęgniarskich na potrzeby cudzoziemców      przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku (dorośli mężczyźni)                (sprawa nr 60/ZP/SZ/19)

06.12.2019r.

do godz. 11:00

do góry