Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń do ekstrakcji i analizy danych z urządzeń przenośnych w ramach projektu nr LT-PL-3R-199 pn. „Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services” Programu Współpracy Litwa – Polska Interreg V-A (sprawa nr 56/ZP/WŁ/19) - unieważnione -

Nawigacja

unieważnione

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń do ekstrakcji i analizy danych z urządzeń przenośnych w ramach projektu nr LT-PL-3R-199 pn. „Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services” Programu Współpracy Litwa – Polska Interreg V-A (sprawa nr 56/ZP/WŁ/19)

Marta Karpiuk
06.12.2019

                   Nr referencyjny

(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

56/ZP/WŁ/19 (06.12.2019)

poniżej

144 000 euro

30213100-6

48000000-8

Przetarg nieograniczony na  dostawę urządzeń do ekstrakcji i analizy danych z urządzeń przenośnych w ramach projektu nr LT-PL-3R-199 pn. „Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services”  Programu Współpracy Litwa – Polska Interreg V-A (sprawa nr 56/ZP/WŁ/19)

 

 

16.12.2019 r.

do godz. 11:00

do góry