Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Świadczenie usług medycznych oraz usług stomatologicznych na potrzeby cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku – oddział w Białymstoku i Czerwonym Borze (osoby dorosłe- kobiety i mężczyźni oraz dzieci) (sprawa nr 9/ZP/SZ/22) - unieważnione -

Nawigacja

unieważnione

Świadczenie usług medycznych oraz usług stomatologicznych na potrzeby cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku – oddział w Białymstoku i Czerwonym Borze (osoby dorosłe- kobiety i mężczyźni oraz dzieci) (sprawa nr 9/ZP/SZ/22)

Maria Brześkiewicz
18.03.2022

do góry