Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Dostawa dwóch pojazdów patrolowych wyposażonych w system identyfikacji tablic rejestracyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt nr LT-PL-5R-400 pn. „Development of cooperation of Lithuanian and Polish Border Guard Services”, w ramach Programu Współpracy Litwa – Polska Interreg V–A. (sprawa nr 13/ZP/WŁiI/22) - unieważnione -

Nawigacja

unieważnione

Dostawa dwóch pojazdów patrolowych wyposażonych w system identyfikacji tablic rejestracyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt nr LT-PL-5R-400 pn. „Development of cooperation of Lithuanian and Polish Border Guard Services”, w ramach Programu Współpracy Litwa – Polska Interreg V–A. (sprawa nr 13/ZP/WŁiI/22)

Maria Brześkiewicz
14.04.2022

do góry