Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Świadczenie usług psychologicznych na potrzeby cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku (mężczyźni i rodziny z dziećmi) (sprawa nr 11/ZP/SZ/22) - unieważnione -

Nawigacja

unieważnione

Świadczenie usług psychologicznych na potrzeby cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku (mężczyźni i rodziny z dziećmi) (sprawa nr 11/ZP/SZ/22)

Maria Brześkiewicz
25.04.2022

do góry