Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej "Podnoszenie praktycznych umiejętności kierowania pojazdem" - szkolenia - Interreg V-A Lithuania–Poland Cooperation Programme Project No. LT – PL -3R -199 “Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services”. -

Nawigacja

Interreg V-A Lithuania–Poland Cooperation Programme Project No. LT – PL -3R -199 “Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services”.

"Podnoszenie praktycznych umiejętności kierowania pojazdem" - szkolenia

Katarzyna Zdanowicz
05.09.2020

W dniu 4 września 2020r. zakończyło się trwające od blisko trzech miesięcy szkolenie z zakresu podnoszenia praktycznych umiejętności kierowania pojazdem (samochodem patrolowym) w trudnych warunkach w ramach Projektu Cooperation of Lithuanian and Polish Border Guard Services nr LT-PL-3R-199 dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Litwa - Polska Interreg V-A.

Miało ono na celu podniesienie poziomu wyszkolenia funkcjonariuszy w zakresie techniki jazdy ofensywnej, bojowej, strategicznej oraz doskonalenie procedur bezpieczeństwa przy wykorzystaniu pojazdów podczas prowadzonych czynności. Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone były w oparciu o bazę Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Toruniu.

Zdobyta podczas szkolenia praktyka umożliwiła funkcjonariuszom bezpieczne oraz skuteczne wykorzystanie pojazdu w trakcie zatrzymywania niebezpiecznych przestępców. Doświadczenie i umiejętne przekazywanie wiedzy przez instruktorów w znaczny sposób podniosło świadomość uczestników.

 

On 4th September 2020, the  three - month training course on improving practical skills of driving a vehicle (patrol car) in difficult conditions under the Cooperation of Lithuanian and Polish Border Guard Services Project No. LT-PL-3R-199 financed by the Lithuania-Poland Interreg V-A Cooperation Programme was completed. The aim of the project was to increase the level of training of officers in the field of offensive, combat and strategic driving techniques and to improve safety procedures with the use of vehicles during their activities. The theory and practical classes were conducted in the Centre of Driving Technology Improvement in Torun.

The practice gained during the training allowed the officers to safely and effectively use the vehicle when stopping dangerous offenders. The instructors knowledge and skills significantly raised the participants awareness.

 • Podnoszenie praktycznych umiejętności kierowania pojazdem
  Podnoszenie praktycznych umiejętności kierowania pojazdem
 • Podnoszenie praktycznych umiejętności kierowania pojazdem
  Podnoszenie praktycznych umiejętności kierowania pojazdem
 • Podnoszenie praktycznych umiejętności kierowania pojazdem
  Podnoszenie praktycznych umiejętności kierowania pojazdem
 • Podnoszenie praktycznych umiejętności kierowania pojazdem
  Podnoszenie praktycznych umiejętności kierowania pojazdem
do góry